One Time Registration System / நிரந்தரப் பதிவு முறை
A. Personal Details / சொந்த விவரங்கள் :
Name of the Candidate / விண்ணப்பதாரரின் பெயர் *
Initials
தலைப்பெழுத்துகள்

Name
பெயர்

(Please do not use any prefix such as Mr. or Mrs.)

(திரு/திருமதி போன்றவற்றை தயவு செய்து குறிப்பிட வேண்டாம்)
Gender / பாலினம் *  Male / ஆண் Female / பெண்

Date of Birth / பிறந்த தேதி *

Date / தேதி Month / மாதம் Year / வருடம்
Father's Name / தந்தையார் பெயர் *
Initials
தலைப்பெழுத்துகள்

Name
பெயர்

(Please do not use any prefix such as Mr. or Mrs.)

(திரு/திருமதி போன்றவற்றை தயவு செய்து குறிப்பிட வேண்டாம்)
Mother's Name
தாயார் பெயர் *
Initials
தலைப்பெழுத்துகள்

Name
பெயர்

(Please do not use any prefix such as Mr. or Mrs.)

(திரு/திருமதி போன்றவற்றை தயவு செய்து குறிப்பிட வேண்டாம்)
Marital Status / திருமணம் ஆனவரா? *  Married/மணமானவர் UnMarried/மணமாகாதவர்
Spouse's Name / கணவர் / மனைவியின் பெயர்
Candidate's Place of Birth / விண்ணப்பதாரர் பிறந்த இடம் *
Native District / சொந்த மாவட்டம் *
If Other than TN / பிற மாநிலங்கள்
Father's Place of Birth / தந்தையார் பிறந்த இடம் *
If Other than TN / பிற மாநிலங்கள்
Mother Tongue / தாய் மொழி *
If Others Specify / இதர மொழிகள்
Nationality / தேசிய இனம் *  Indian Other
Religion / மதம் *
If Others Specify / இதர மதங்கள்
B. CERTIFICATES DETAILS / சான்றிதழ்களின் விவரங்கள் :
Communal Category / வகுப்பு*
Name of the Sub - Caste / சாதி உட்பிரிவின் பெயர்*
Certificate No / சான்றிதழ் எண் *
Date of Issue / வழங்கப்பட்ட தேதி *

Date / தேதி Month / மாதம் Year / வருடம்
Issuing Authority / சான்றிதழ் வழங்கிய அதிகாரி *
District / மாவட்டம் *
Taluk / வட்டம் *
Are you a Differently Abled Person? *

மாற்றுத் திறனாளியா?
 Yes / ஆம் No / இல்லை
Visually impaired / பார்வையற்றவர்

Hearing Impaired / காதுகேளாதவர்

orthopaedically challenged / கை/கால் குறைபாடுடையவர்
Percentage of Disability / குறைபாட்டின் சதவீதம்
Do you need a scribe? / தேர்வு எழுத உதவியாளர் தேவையா?

 Yes / ஆம் No / இல்லை
Are you an Ex-servicemen?*

முன்னாள் இராணுவத்தினரா?
 Yes / ஆம் No / இல்லை
PPO No.
Date of Discharge / Probable Discharge / பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட / விடுவிக்கப்படும் நாள்

Date / தேதி Month / மாதம் Year / வருடம்
C. EDUCATIONAL QUALIFICATION PARTICULARS / கல்வித் தகுதி குறித்த விவரங்கள் :
Educational Qualification and Medium of Instruction / கல்வித் தகுதியும் பயிற்று மொழியும்
Qualification / கல்வித் தகுதி Year of Passing / தேர்ச்சி பெற்ற வருடம் Medium of Instruction / பயிற்று மொழி Whether studied Tamil as one of the subject / தமிழை ஒரு பாடமாக எடுத்து தேர்ச்சி பெற்றுள்ளீரா?
S.S.L.C / பள்ளி இறுதி வகுப்பு *
H.S.C / மேனிலைத் தேர்வு
Degree / இளங்கலை பட்டப்படிப்பு
Post Graduate Degree / முதுநிலை பட்டப்படிப்பு
M.Phil / முதுநிலை ஆய்வியல்
Ph.D / முனைவர்
Diploma / பட்டயப் படிப்பு
PG Diploma / முதுநிலை பட்டயப் படிப்பு
Others / மற்றவை
Address for Communication / தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி *
District / மாவட்டம் : *
Other District / பிற மாநிலங்கள் :
State / மாநிலம் : *
Pincode / அஞ்சல் குறியீடு : *
Permanent Address if different from above / நிரந்தர முகவரி (மேலே குறிப்பிட்டுள்ளதிலிருந்து வேறுபடின்) *
District / மாவட்டம் : *
Other District / பிற மாநிலங்கள் :
State / மாநிலம் : *
Pincode / அஞ்சல் குறியீடு :*
Email ID / மின்னஞ்சல் முகவரி *
Mobile No / கைபேசி எண் *
D.Photograph and Signature / புகைப் படம் / கையொப்பம் :
Guidelines for scanning the Photograph & Signature /
 If the Upload Photo / Signature is not loaded in appropriate place, your application is liable to get rejected

Allowed Photo Size – 3.5 cm x 4.5 cm (20 KB –50 KB)
Allowed Signature Size – 3.5 cm x 1.5 cm ( 10KB – 20KB)
Photograph of the Candidate / விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம் : *      
Signature of the Candidate / விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம் : *         
E.Application Fee / Intimation Charges details :
Payment Mode / கட்டணம் செலுத்தும் முறை : *
Post Office / அஞ்சல் அலுவலகம் Indian Bank / இந்தியன் வங்கி Net Banking (Credit Card / Debit Card) / இணைய வழி / கடன் / பற்று அட்டை
F. DECLARATION / உறுதி மொழி :

1. I hereby declare that all the particulars furnished in this application are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief. In the event of any     information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the examination, action can be taken against me by the TNPSC.


இந்த விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களனைத்தும் என் அறிவுக்கு எட்டியவரை உண்மை. இவ்விண்ணப்பத்தை பொறுத்தவரை எதுவும் மறைக்கப்படவில்லை. தேர்விற்கு முன்போ அல்லது பிறகோ இவ்விவரங்கள் தவறு அல்லது உண்மைக்குப் புறம்பானது அல்லது தகுதியின்மை என அறியும் பட்சத்தில் என் மீது எடுக்கப்படும் தேர்வாணையத்தின் எவ்வித நடவடிக்கைக்கும் உட்படுகிறேன்

  I accept the above declaration / மேற்கூறிய உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். *
Security Code / பாதுகாப்புக் குறியீடு :*                Change Image
   

Copyright ©2015. Tamil Nadu Public Service Commission. All rights reserved.